Magento Attributen & Attributen Sets: Deel 1

Hulp nodig met uw website of webshop? Chat, bel of mail met een specialist!
Hulp nodig? Chat, bel of mail!

Magento geeft gebruikers een flexibel en schaalbaar systeem waarmee producteigenschappen gecreëerd en gebruikt kunnen worden. Door gebruik te maken van attributen kunnen alle generieke én specifieke eigenschappen van een product worden opgeslagen en afhankelijk van de configuratie aan klanten getoond worden. Attributen kunnen vrijwel elk stukje informatie bevatten wat een product omschrijft. Zo kun je bijvoorbeeld de kleur, gewicht, hoogte, inhoud of omschrijving middels attributen opslaan.

Wat is een Magento attribuut?

Attributen bestaan daarom uit verschillende typen:

 • Text field
 • Text area
 • Date
 • Yes/No
 • Multiple Select
 • Dropdown
 • Price
 • Media Image
 • Fixed Product Tax

Standaard zijn er in Magento 66 attributen gedefinieerd. Van deze 66 zijn een aantal systeemattributen, zoals prijs of omschrijving, en worden in elke attributenset aangeroepen. Niet alleen worden attributen gebruikt om productinformatie op te slaan en te tonen, ook kunnen ze gebruikt worden als filtering in de catalogus. Het is belangrijk om te weten dan dit alleen mogelijk is voor attributen van het type: Multiple Select, Dropdown & Price.

Wat is een Magento attributen set?

Een attributen set is een verzameling attributen die als geheel een volledige omschrijving geven van de eigenschappen van een specifiek product. Een attributen set wordt per product gekozen maar kan voor meerdere producten gelden. Als voorbeeld kunnen we de “Default” attributen set openen. Dit is een bestaande attirbuten set en het configuratie scherm bestaat uit 3 secties:

 • Set name – benaming van de attributen set voor intern gebruik
 • Attribute groups – een samenstelling van attributen die gerelateerd zijn elkaar met daarin de individuele attributen. Onder de kop “General” worden bijvoorbeeld alle algemene attributen verzameld.
 • Unassigned attributes – een verzameling van alle attributen die niet aan de desbetreffende attributen set zijn toegewezen. Het toewijzen van een attribuut aan een set wordt gedaan door een simpele klik & sleep actie van de unassigned sectie naar de gegroepeerde attributen sectie.

Indien de huidige attribuutgroepen niet toereikend zijn voor de “toe-te-wijzen” attributen dan is het mogelijk om een nieuwe groep aan te maken.

Hoe combineer je product attributen met een attributen set?

De combinatie van attributen en attributen sets maakt een dynamisch en flexibel systeem om producteigenschappen op te slaan, weer te geven en te filteren. Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van het systeem is het belangrijk om producten met gemeenschappelijke eigenschappen te groeperen en aan een gemeenschappelijke attributen set te koppelen.

Hoe maak je een nieuw Magento attribuut aan?

Navigeer naar “Catalogus > Attributes > Manage Attributes”. Vervolgens wordt er een overzicht van alle attributen getoond. Klik in de rechterbovenhoek op “Add new attribute”. Het volgende scherm heeft twee tabbladen; “Properties” & Manage Label / Options”.

Het properties scherm:

 • Attribute code: dit is een unieke waarde die door Magento gebruikt wordt ter identificatie en het koppelen met diverse informatiestromen binnen de webshop. Hierin kan elk woord of elke zin gebruikt worden zolang een underscore gebruikt wordt als scheidingsteken.
 • Scope: deze configuratie heeft te maken met de manier waarop het attribuut gebruikt dient te worden in de hiërarchie van de webshop.
 • Catalog input type: geeft de mogelijkheid te specificeren wat voor informatie het desbetreffende attribuut gaat bevatten. Vanuit een technisch oogpunt wordt het datatype hiermee bepaald. Elk datatype heeft daarnaast bepaalde consequenties voor het gebruik van het attribuut.
  • Text field: vrij tekst veld met een maximum van 255 tekens
  • Text area: vrij tekst veld met een grotere capaciteit dan een “Text field”, geschikt voor bijvoorbeeld uitgebreide productbeschrijvingen of technische handleidingen.
  • Date: datum input om bijvoorbeeld een release date aan te geven.
  • Yes/No: op de vraag of een boek ook in hardcover beschikbaar is [ja/nee]
  • Multiple select: indien er vanuit een vooraf gedefinieerde lijst meerdere opties mogelijk zijn en weergegeven moeten worden. Beschikbare waarden worden later op het tabblad "Manage Label / Options" gedefinieerd.
  • Dropdown: in de basis hetzelfde als de “Multiple select” optie met het verschil dat hier slechts 1 optie geselecteerd en weergegeven kan worden
  • Price: een nieuw attribute met “Price” als datatype geeft de mogelijkheid om een additionele prijs te specificeren. Aangezien Magento al een scala aan verschillende prijsopties heeft wordt deze mogelijkheid vaak benut voor interne prijzen als “groothandelprijs” of “kostprijs”.
  • Media image: geeft de mogelijkheid om een illustratie te uploaden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een merklogo te tonen op de product pagina
  • Fixed product tax: sommige landen vereisen een specifieke belasting op bepaalde goederen.
 • Default value: een standaard waarde die wordt weergeven indien er geen andere waarde wordt ingevoerd
 • Unique value: indien [ja] vereist dit een unieke input per product invoer. Een SKU is een voorbeeld van een unieke invoer.
 • Input validation for store owner: hiermee kan getoetst worden of de ingevoerde data overeenkomt met gestelde criteria. Dit kan zijn een e-mail adres, URL of alleen een nummer
 • Apply to: bepaalde attributen zijn alleen beschikbaar voor specifieke producttypen.
 • Use to create configurable products: kan het attribuut gebruikt worden om een product met te configureren?
 • Use in quick search: de quick search is het zoekveld dat op elke pagina getoond wordt. Indien [ja] is geselecteerd wordt het attribuut gebruikt als criteria in zoekopdrachten
 • Use in advanced search: standaard heeft Magento een geavanceerde zoek functionaliteit. Indien [ja] is geselecteerd dan wordt het attribuut toegevoegd aan de geavanceerd zoeken functionaliteit.
 • Comparable on front-end: klanten kunnen de mogelijkheid hebben om producten met elkaar te vergelijken. Indien [ja] is geselecteerd wordt het attribuut meegenomen in het product vergelijkingsoverzicht.
 • Use in layered navigation: het gebruik van attributen in de gelaagde navigatie geeft klanten een krachtige tool om producten te filteren. Dit is echter alleen mogelijk voor attributen met een datatype “dropdown”, “multiple select” of “price”. “Filterable (with results)” betekent dat de filtering alleen beschikbaar is indien er daadwerkelijk producten beschikbaar zijn met attribuut waarden die overeenkomen met de vooraf gedefinieerde waarden van het attribuut. “Filterable (without results)” toont ten alle tijden het attribuut in de gelaagde navigatie.
 • Use in search results layered navigation: wanneer klanten een zoekopdracht in de webshop uitvoeren wordt er automatisch een gelaagde navigatie aan het resultaten overzicht toegevoegd met alle desbetreffende attributen.
 • Use for Promo Codes: hiermee kan het attribuut gebruikt worden om kortingen te bepalen d.m.v winkelwagen prijs regels.
 • Position: bepaald de volgorde van het attribuut in de gelaagde navigatie
 • Allow HTML tags on frontend: geeft de mogelijkheid om de data invoer als HTML opmaak in te voeren. Standaard wordt door Magento alle data invoer van HTML tags ontdaan ten einde mogelijke gebreken in het ontwerp te voorkomen.
 • Visible on product view page on front-end: bepaald of het attribuut zichtbaar wordt op de webshop frontend
 • Used in Product listing: hiermee wordt het product attribuut weergegeven in de product lijst weergave. Weergave is overigens afhankelijk van het ontwerp van de webshop.
 • Used in sorting in product listing: hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om producten op de frontend te sorteren op basis van het desbetreffende attribuut.

Het Manage Label / Options scherm

Voordat het attribuut opgeslagen kan worden moet op het tabblad “Manage Label / Options”, afhankelijk van het gekozen datatype, een aantal velden ingevuld worden. Allereerst moet er een begrijpelijke titel ingevuld worden die gebruikt zal worden op de front-end van de webshop. Indien er meerdere winkelaanzichten geconfigureerd zijn kunnen de desbetreffende labels afzonderlijk ingevuld worden. Indien leeg gelaten wordt automatisch de “Admin” waarde gebruikt.

Indien er een attribuut aangemaakt is met als datatype “Multiple Select” of “Dropdown” dan dienen op dit tabblad de beschikbare waarden gespecificeerd te worden. Klik hiervoor op “Add Option” en vul de desbetreffende informatie in. De rangschikking van de attributen wordt automatisch op alfabetische volgorde verzorgt tenzij deze overruled worden middels het veld “Position”. Het attribuut kan vervolgens opgeslagen worden.

Voordat een attribuut gebruikt en zichtbaar kan worden moet deze toegevoegd worden aan een attributen set. Voor elk product dat wordt toegevoegd moet eerst een attributen set gedefinieerd worden. Voordat we producten kunnen toevoegen is het dus belangrijk eerst een aantal attribuut verzamelingen, ofwel attributen sets, te bepalen. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen:

 • Indien de catalogus een breed scala aan verschillende producten bevat (dispensers, huishoudproducten, veiligheidsmiddelen) dan is het verstandig te overwegen om meerdere attributen sets te definiëren. Type spray is bijvoorbeeld van toepassing voor deodorant maar niet voor een papier dispenser. Door attributen op deze manier te segmenteren hou je meer controle over de attributen per product. Daarnaast zullen attributen die getoond moeten worden op de product detail pagina altijd zichtbaar zijn ongeacht of er een waarde voor ingevuld is. Dit kan klanten mogelijk verwarren.
 • Probeer de hoeveelheid sets beperkt te houden. Kijk welke generieke informatie per product beschikbaar is en welke specifieke informatie getoond moeten worden. Analyseer welke gemeenschappelijke eigenschappen beschikbaar zijn en creëer hiervoor een attributen set.